Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Infobánya Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) honlapján - www.agro-street.com - nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait azzal, hogy a jelen ÁSZF megfelel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Törvény) rendelkezéseinek, valamint a magyar jog egyéb szabályainak. A Szolgáltató a Törvény 2. § l) pontja szerint közvetítő szolgáltatónak minősül.

1. A Honlap: www.agro-street.com

2. A Szolgáltató: Infobánya Bt.

Cím: H-5400, Mezőtúr, Dobó István út 10.
Adószám: 21876718-2-16
EU adószám: HU21876718
Bankszámlaszám (EUR): 10800014-80000006-10349463
Cégbejegyzés: Cg.16-06-009008

3. A Vevő

A jelen ÁSZF alkalmazásában Vevő az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely regisztrálta magát a Honlapon és regisztrációját a Szolgáltató elfogadta és visszaigazolta, továbbá önmagára nézve nem kötelező vételi ajánlatot tett az általa megjelölt mennyiségű és minőségű termékre.

4. Az Eladó

A jelen ÁSZF alkalmazásában Eladó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely regisztrálta magát a Honlapon és regisztrációját a Szolgáltató elfogadta és visszaigazolta, továbbá önmagára nézve nem kötelező eladási ajánlatot tett az általa megjelölt mennyiségű és minőségű termékre.

5. A regisztráció

Regisztráció a regisztráció menüpontban írtak végrehajtása, mellyel a regisztráló a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el, és ezáltal szerződést köt a Szolgáltatóval a Honlap által nyújtott szolgáltatás igénybevétele tárgyában.

6. Termék

A jelen ÁSZF alkalmazásában Termék lehet a szolgáltató által a termékmeghirdetés legördülő menüjében felsorolt áruk bármelyike.

7. Az ügyletkötés

8. A szolgáltatások díjai

A termék Honlapon történő meghirdetése, azaz eladásra vagy vételre való felkínálása a béta időszakban mindenki számára díjmentes.

9. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató az Eladók és a Vevők között kizárólag az általuk rendelkezésre bocsátott információk továbbítását végzi. Ebből következően a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Eladók és a Vevők által megadott adatok valódiságáért.

10. A Szolgáltató jogosultságai a Termékekkel, az Eladókkal és a Vevőkkel kapcsolatban

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely eladásra/vételre felkínált Terméket a kereskedésből külön indokolás nélkül kizárjon, ha annak jellege a Szolgáltató megítélése szerint sérti a Honlap működési elveit. Ebben a kérdésben kizárólag a Szolgáltató nyilatkozata az irányadó.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Eladót vagy Vevőt a Honlap használatából kizárjon abban az esetben, ha az adott Eladó vagy Vevő korábban a Honlap útján létrejött adásvétel tekintetében szerződésszegő magatartást tanúsított, vagy korábban a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsértette vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely a Szolgáltató megítélése szerint a Honlap szellemiségével összeegyeztethetetlen.

11. Egyéb rendelkezések

Az Eladók és a Vevők a Termékek eladásra való felkínálásával, megvásárlásával, valamint a tranzakcióval kapcsolatos minden egyéb kérdés tekintetében kizárólagos és hiteles forrásként a Szolgáltató számítógépes rendszerében tárolt adatokat fogadják el.

12. Személyiségi jogok védelme

A regisztrációs ív önkéntes kitöltésével a regisztráló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Szolgáltató az azonosításhoz szükséges célból tárolja.

13. Illetékességi kikötés

A Szolgáltató és az Eladó, illetve a Szolgáltató és a Vevő közötti jogviták esetén - hatáskörtől függően - a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a kizárólagos illetékességgel rendelkező bíróság.

14. Dátumszámítás

A dátumszámítás alapja a Szolgáltató szerverének rendszerideje. A szerver a CET időzónában van. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha a szerver átmenetileg nem elérhető és emiatt bárkit bármiféle hátrány ér.